CHALK

OPERACE: CHALK

 

Pochod pořádaný u příležitosti výročí 75 let od výsadku skupiny CHALK

do Protektorátu Čechy a Morava.

 

 

 

 

Jedná se o náročný noční pochod. Žádné značení trasy, orientovat se budete muset dle mapy a na pochodu budete muset splnit zadané úkoly.

Přibližná délka trasy je 23 km (v závislosti na orientačních schopnostech může být i mnohem delší). Nejedná se o klasický pochod, budete simulovat činnost desantu, vyhýbat se odhalení, klamat nepřítele, navazovat radiové spojení s Londýnem, hledat checkpointy. A to vše navíc v časovém limitu 9 hodin a v náročném terénu.

Pochod je připraven pro 15 skupin po 7 - 10 členech. Přihlášky se zasílají vždy za celou skupinu a stejně tak platba se provádí za celou skupinu naráz. Skupina pak musí pochod absolvovat jako celek a do cíle dorazit společně.

 

 

Skupiny a registrace:

Jednu skupinu tvoří 10 členů. To je maximální kapacita skupiny. Pokud se přihlásí skupina, která bude mít méně členů (nejméně však 7), bude muset uhradit startovné i za chybějící členy.

V přihlášce každé skupiny musí být určen velitel, radista a zpravodajec. Po odeslání přihlášky budou veliteli skupiny zaslány platební pokyny. Po uhrazení je registrace skupiny platná a kompletní. Pokud dojde k naplnění kapacity před úhradou za skupinu, bude skupina stornována a případná pozdní platba bude obratem vrácena.

Komunikace po registraci bude probíhat výhradně s velitelem skupiny.

Před registrací doporučujeme zvážit vlastní možnosti. Bez člena, který je schopen se i v noci orientovat dle mapy, nemá skupina šanci na úspěch. Stejně tak bez radisty, který ovládá základy morseovy abecedy.

Ke každé přihlášce je dobré přiložit fotografie členů skupiny (budou z nich vytvořeny "pasové fotky" do krycích dokladů - dle toho by fotografie měly i trochu vypadat).

 

 

 

 

 

 

 

Kdy, kde a startovné:

Pochod se uskuteční v noci z 6. na 7. dubna 2019 v okrese Příbram. Přesné místo a čas se dozví velitel skupiny včas před začátkem.

Startovné na osobu činí 650,- Kč.

 

Průběh:

Skupina se musí včas dle zadání hlásit na velitelství štábu. Není akceptovatelné zpoždění! Zde ponechá své dopravní prostředky a pěšky se přesune do předsunuté základny. Zde velitel obdrží instruktáž a úkoly, zpravodajec šifrovací tabulku a povinné checkpointy, radista pak absolvuje rychlovýcvik. Všichni členové obdrží krycí doklady a proviant. Následně bude skupina převezena do místa výsadku. Od této chvíle je v tom skupina již sama a musí v zadaném čase projít všemy checkpointy, splnit zadané úkoly, vyhnout se nepřátelským hlídkám SS a oklamat hlídky WH. Hlavně pak dorazit do cíle v limitu 9 hodin.

 

Ocenění:

Každý účastník po úspěšném absolvování obdrží pamětní medaili s dekretem a 2 ks ministužek. Na startu pak každý obdrží ještě odznáček pochodu. V ceně startovného je pak občerstvení pro každého účastníka, krycí doklady po každého účastníka, mapa pro skupinu a šifrovací tabulka pro skupinu.