Neveřejná stránka

Dovolujeme si upozornit všechny zájemce, že registrace k pochodu bude spuštěna 1.1.2018. Pokud máte přihlašovací údaje, můžete se přihlásit.