Storno a změna

Pro storno či změnu registrace nám napiště na e-mail policejni.pochod.brdy@gmail.com. Do předmětu uveďte STORNO či ZMĚNA. V textu e-mailu prosím uveďte startovní číslo, kterého se změna či storno registrace týká.

Registraci je možné změnit, tedy převést na jinou osobu, a to bezplatně vždy nejpozději do 15. dubna 2022, v případě náhradního termínu pak do 30. května 2022.

Registraci je možné stornovat do 28. února 2022 zdarma, tedy s navrácením 100% uhrazeného příspěvku, dále od 1. března do 31. března včetně bude storno registrace zpoplatněno částkou ve výši 50% z uhrazeného příspěvku, v případě náhradního termínu pak od 01. března do 30. dubna 2022 včetně. Storno registrace po 31. březnu 2022 (v případě náhradního termínu po 30. dubnu 2022) není možné.