Účel pochodu

Jak jsme uvedli v úvodu, prvotním účelem tohoto pochodu je podpora Nadace policistů a hasičů. Policisté a hasiči denně nasazují své životy a spěchají tam, odkud ostatní utíkají. Mnoho z nás zná příběh kolegy, který již není mezi námi a nemůže se postarat o svou rodinu, kterou zde zanechal, nebo příběh, kdy se kolega musí naučit žít s trvale neměnnými následky po těžkých zraněních, která utrpěl při služebním zákroku, záchraně tonoucího, požáru atd.. Řada jmen a smutných příběhů před námi je téměř nekonečná. Jedno mají ale společné, zemřeli, aby ostatní mohli žít. 
 
Nadace policistů a hasičů pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu své služby. V těchto rodinách žije celkem 59 dětí. Dále nadace pečuje o 41 policistů a hasičů, kteří jsou těžce tělesně postižení následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.
 


Více informací o nadaci, její činnosti či dalších způsobech podpory, naleznete na webových stránkách nadace www.nadacepah.cz.

„Pamatujme na rodiny těch, kteří zahynuli při výkonu služby, mysleme na ty, kteří se při výkonu služby těžce zranili a nemohou už vykonávat svoji profesi ve prospěch nás všech …“